yağlılıq : is.

  • Yağlı şeyin halı, tərkibindəyağ olma. Ətin yağlılığı. Xörəyin yağlılığı
  • Yağa batmış (bulaşmış) şeyin halı; kirlilik.

  • Bir cevap yazın