yağlanmaq : f.

  • Yağ sürtülmək, üzərinəyağ çəkilmək. Maşınlar yağlanır salınır, işə.M.Rahim
  • Yağa batmaq, yağlı olmaq; kirlənmək.Üst-başı yağlanıb. Paltarın yaxası yağlanıb
  • məc. dan. Kökəlmək, ətlənmək, piylənmək.Qovurmalıq üçün saxlanılan bir cüterkək o qədər yağlanmışdı ki, quyruqlarınıçəkib apara bilmirdi. Ə.Vəliyev
  • məc. dan. Pullanmaq; pullu, varlı olmaq.◊ Gün yağlanmaq məh. – Günəşin ən istivaxtı haqqında. [Ələmdar:] Mən axşamdandükanın qabağında, o yastı daşın üstündə özcırıq çuxama bürünüb yatmışam, bir də günyağlananda ayılmışam. S.Rəhimov. Gün getdikcəyağlanır, qoyun kürnəc bağlayır, köçdəhmərlənib gedirdi. Ə.Vəliyev.

  • Bir cevap yazın