yağlandırılmaq : məch. Yağa batırılmaq,yağ sürtülmək, yağlı edilmək.


Bir cevap yazın