yağlamaq : f.

  • Üstünə yağ sürtmək,yağ çəkmək. Çəkməsini yağlamaq. – Bəli,cəlladlar tənabları yağlayıb hazırladılar.“Koroğlu”. Yüyəni, tapqırı bütün yağladı;Qantırğaya təzə qayış bağladı.. H.K.Sanılı
  • Yaxşı işləmək və ya paslanmamaq üçünyağ sürtmək, yağla silmək. Tüfəngi yağlamaq.Maşını yağlamaq
  • məc. dan. Rüşvət vermək. // Qılığına girməyəçalışmaq, dilə tutmaq.◊ Yağlayıb-ballamaq – yalandan tərif etmək,dilə tutmaq.

  • Bir cevap yazın