yağışlama : “Yağışlamaq”dan f.is.


Bir cevap yazın