yağıotu : is. bot. İriçiçəklilər qrupunamənsub hündür ot bitkisi.


Bir cevap yazın