yağdırmaq : icb.

  • Yağmağa, tökülməyəməcbur etmək. Süni yağış yağdırmaq üçünqurğular. Xəzri qar yağdırdı. – Hər dəfə mü-səlmanların müsəllaya çıxmaqları ilə Allahyağış yağdırsa, dəxi bundan sonra bir kəsdəli deyil ki, arx çıxartsın, kəhriz vurdursun.C.Məmmədquluzadə
  • Külli miqdarda hər tərəfdən, aravermədənatmaq, tökmək, səpmək, saçmaq. Gülləyağdırmaq. – Cəfa oxun mənə yağdırman,ancaq ey əflak; Demən ki, yeddi kəmandarəbir nişanə yetər. Füzuli. // Saçmaq. Günəşgöyün bir qatından od yağdırırdı. M.Hüseyn.// Qoşulduğu sözün ifadə etdiyi şeyin çoxluğunu,bolluğunu bildirir. Suallar yağdırmaq.– Şəmsiyyə uzun danışdı, şikayətləndi və Pəhləviyəqarğış yağdırdı. M.İbrahimov.

  • Bir cevap yazın