yağdırılmaq : məch.

  • Yağmasına səbəbolmaq, yağmağa, tökülməyə məcbur edilmək.Süni yağış yağdırılmaq
  • Tökülmək (hər tərəfə, çoxlu miqdarda).Hər yandan meydana allı-güllü ipək yaylıqlaryağdırıldı. M.Rzaquluzadə.

  • Bir cevap yazın