QARA

QARA I is. Yer kürəsinin torpaqla örtülü hissəsi; torpaq. Qarada və suda.

QARA II is. Plovla yeyilən, müxtəlif şeylərdən hazırlanmış xuruş. Plovun qaralarını gətirdilər.

QARA III is. Yazı, xətt, hərf. Hə, hə, heç bilmirsiniz ki, onun üstündə mən nə zəhmət çəkmişəm, qaraları bir-bir ona tanıtmışam (H.Sarabski).

QARA IV sif. Pis. Qara xəbər tez yetişər.

QARA V sif. Bütün rənglərin ən tündü, ən tutqunu; his, kömür rəngi. Həmin gecə göy üzünü qara buludlar tutub, şiddətli yağmur yağmağa başlayır (S.S.Axundov).

 

QARA sözü nədir? – QARA sozu nedir? – QARA sözünun mənası – QARA sozunun omonimi – QARA sözünün omonimi – QARA omonimi – QARA basqa menasi var mi? – QARA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın