BANK

BANK I is. [ fr. ] Pul vəsaitini toplayan və təqsim edən kredit idarəsi. Dövlət bankı.

BANK II is. [ alm. ] Dəniz dibinin nisbətən dayaz, dərinliyi gəmi hərəkəti üçün kifayət olan sahəsi.

BANK III is. [ fr. ] Kart oyununda ortalığa qoyulan pul. Xudadad bəy: Canım, ta mən dördaşıq oynamaq istəmirəm, bank oynayacağam, gedirəm (Ü.Hacıbəyov).

 

BANK sözü nədir? – BANK sozu nedir? – BANK sözünun mənası – BANK sozunun omonimi – BANK sözünün omonimi – BANK omonimi – BANK basqa menasi var mi? – BANK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın