ZIRPI

ZIRPI ZIRPI – BALACA Lakin bədlikdən iki zırpı it də onlarla gəlirdi (M.Talıbov); Evin balaca, kirli qapısı böyük alma, armud bağına baxır (Mir Cəlal).     ZIRPI sozunun antonimi nedir? – ZIRPI sozunun antonimi haqqinda melumat – ZIRPI sözünün antonimi nədir? – ZIRPI sözünün antonimi haqqında məlumat – ZIRPI sozunun antonimi

Read More

ZIQQI

ZIQQI ZIQQI – ƏLİAÇIQ Xalıqverdiyevə görə Mirzə Cəmil çox xəsis, göy, zıqqı adamdır (Ə.Vəliyev); Ürəyi təmiz, əliaçıq qadındır (“Azərbaycan”).     ZIQQI sozunun antonimi nedir? – ZIQQI sozunun antonimi haqqinda melumat – ZIQQI sözünün antonimi nədir? – ZIQQI sözünün antonimi haqqında məlumat – ZIQQI sozunun antonimi

Read More

ZƏRİFLİK

ZƏRİFLİK ZƏRİFLİK – SƏRTLİK Zəriflikdə güləm, sərtlikdə qaya; Yoluna qar düşüb, şəfəq çilənib (H.Hüseynzadə).     ZƏRİFLİK sozunun antonimi nedir? – ZƏRİFLİK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏRİFLİK sözünün antonimi nədir? – ZƏRİFLİK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏRİFLİK sozunun antonimi

Read More

ZƏRİFLƏŞMƏK

ZƏRİFLƏŞMƏK ZƏRİFLƏŞMƏK – KOBUDLAŞMAQ Ancaq, deyəsən, Əşrəf qız kimi zərifləşmişdi (İ.Şıxlı); Günün istisində qarsıyıb bürünc rənginə düşmüş sifəti qartımış və kobudlaşmışdı (S.Qədirzadə).     ZƏRİFLƏŞMƏK sozunun antonimi nedir? – ZƏRİFLƏŞMƏK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏRİFLƏŞMƏK sözünün antonimi nədir? – ZƏRİFLƏŞMƏK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏRİFLƏŞMƏK sozunun antonimi

Read More

ZƏRİF

ZƏRİF ZƏRİF – KOBUD Ağca xanım zərif əlini Qaraca qıza uzatdı, o da kobud barmaqları ilə onun əlini sıxdı (S.S.Axundov).     ZƏRİF sozunun antonimi nedir? – ZƏRİF sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏRİF sözünün antonimi nədir? – ZƏRİF sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏRİF sozunun antonimi

Read More

ZƏRƏRSİZ

ZƏRƏRSİZ ZƏRƏRSİZ – XEYİRSİZ Şeyx, o bir möhtərəm, zərərsiz adam; hər müsafir, qəribü aciz adam (H.Cavid); Cəmiyyətdən uzaq, həyatdan uzaq; Uydurma fəlsəfə xeyirsiz olur (O.Sarıvəlli).     ZƏRƏRSİZ sozunun antonimi nedir? – ZƏRƏRSİZ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏRƏRSİZ sözünün antonimi nədir? – ZƏRƏRSİZ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏRƏRSİZ sozunun antonimi

Read More

ZƏRƏRLİ

ZƏRƏRLİ ZƏRƏRLİ – XEYİRLİ Zərərli həşəratın məhv olması üçün şərait hazırlanır (Ə.Vəliyev); Lakin bunun başqa xeyirli bir cəhətini də görürdük (Mir Cəlal).     ZƏRƏRLİ sozunun antonimi nedir? – ZƏRƏRLİ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏRƏRLİ sözünün antonimi nədir? – ZƏRƏRLİ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏRƏRLİ sozunun antonimi

Read More

ZƏRƏR

ZƏRƏR ZƏRƏR – XEYİR Bunun xeyri var ki, zərəri yoxdur; Gülməli insanlar həyatda çoxdur (S.Vurğun).     ZƏRƏR sozunun antonimi nedir? – ZƏRƏR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏRƏR sözünün antonimi nədir? – ZƏRƏR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏRƏR sozunun antonimi

Read More

ZƏNGİNLİK

ZƏNGİNLİK ZƏNGİNLİK – YOXSULLUQ Onda böyük zənginlik arzusu var idi (Çəmənzəminli); Mən onun üçün ağlayıram ki, sənə korluq, yoxsulluq peşəsi öyrətdim (Mir Cəlal).     ZƏNGİNLİK sozunun antonimi nedir? – ZƏNGİNLİK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏNGİNLİK sözünün antonimi nədir? – ZƏNGİNLİK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏNGİNLİK sozunun antonimi

Read More

ZƏNGİNLƏŞMƏK

ZƏNGİNLƏŞMƏK ZƏNGİNLƏŞMƏK – YOXSULLAŞMAQ – Bəli, insan təbiəti dərk etməklə, onu dəyişdirməklə özü də zənginləşir (S.Rəhimov); Qəlbimiz cırlaşır, yoxsullaşırsa; O qəlbi boğmağı bacarmağımız (X.Rza).     ZƏNGİNLƏŞMƏK sozunun antonimi nedir? – ZƏNGİNLƏŞMƏK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏNGİNLƏŞMƏK sözünün antonimi nədir? – ZƏNGİNLƏŞMƏK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏNGİNLƏŞMƏK sozunun antonimi

Read More