züyüldətmə : “Züyüldətmək”dən f.is.


Bir cevap yazın