züy₁ : is. Nəfəslə çalınan musiqi alətlərindəsəsi əsas alətin ahənginə uyğunlaşdırma,onun çaldığı havanı təkrar etmə. _ Zü(y)tutmaq (getmək) – 1) çalınan havanı təkraretmək, səsi onun ahənginə uyğunlaşdırmaq(nəfəslə çalınan musiqi alətində); // məc.müşayiət etmək, bərabər çalmaq. Züy tuturgecələr suların səsi; Bur-da çobanların zilşikəstəsi. S.Vurğun; 2) məc. öz fikri olmayıbbaşqasının fikrini, sözlərini təkrar və ya müdafiəetmək.


Bir cevap yazın