züvüldəmə : “Züvüldəmək”dən f.is.


Bir cevap yazın