zürriyyət : is. [ər.] klas. Övlad, nəsil,soy. [Şah:] Məndən sonra mal-dövlətimə ..sahib olacaq bir zürriyyətim yoxdur. “Lətifşah”. [Səlim bəy:] ..Mirzənin, budur, saqqalıdüşüb qurşağına, amma zürriyyəti yoxdur.Ə.Haqverdiyev.


Bir cevap yazın