zümzüməli : sif. Zümzümə ilə oxuyan;təranəli, ahəngli. Çalxanır dəryalar, çığırışırqazlar; Zəm-zəm zümzüməli göllərin, dağlar!Aşıq Ələsgər. ..Səhərə qədər çayın və bulaqlarınzümzüməli suları baş alıb hara isə gedir.Ə.Vəliyev.


Bir cevap yazın