zümzümələmək : f. Zümzümə etmək,dodaqaltı oxumaq, nəğmə oxumaq. // Məc.mənada. Dağlardan əsən meh əbasını yellədikcəxoşlanır, dodağının altında zümzümələyirdi.S.Rəhman.


Bir cevap yazın