zülmətxana : is. [ər. zülmət və fars….xanə] klas. Qaranlıq yer. Yatıbsan, oyan,dağlar! Al-yaşıl boyan, dağlar! Bura zülmətxanadır;Necədir o yan, dağlar! (Bayatı).Çiraği-şəb mənə bəsdir, ciyərdə şöləyi-dağın;Bihəmdüllah ki, zülmətxaneyi-könlüm münəvvərdir.S.Ə.Şirvani.


Bir cevap yazın