zülmət : is. [ər.]

  • Qaranlıq. Axşamdır,gün batmış, şəfəq saralmış; Çölə zülmət çökmüş,hava qaralmış. A.Səhhət. Çıraq ol! Nurunuartır günbəgün; Hər yerdə həyatın boğzülmətini.. B.Vahabzadə. Zülmət çökdü, gecəgəldi; Zalım gecə necə gəldi! M.Dilbazi
  • folk. Nağıllarda: İskəndərin dirilik çeşməsiaxtarmaq üçün getdiyi çox qaranlıq yer
  • məc. kit. Mədəniyyətsizlik, nadanlıq,cəhalət mənasında. Elm bir nur, cəhl zülmətdir;Cəhl duzəxdir, elm cənnətdir. S.Ə.Şirvani.

  • Bir cevap yazın