ZÜLLƏ

(Barana, Borçalı)
1. zirvə (Borçalı) – Bizdə deyəllər kin, dağın zülləsi
2. şiş, dik (Barana). – Dağın başı çox zilləydi

Bir cevap yazın