ZUĞ

(Çənbərək)
paya. – Çəpərdən zuğları çəkif çıxarıf, uşaxlar yandırıflar

Bir cevap yazın