ZÜBBƏ

(Şəki)
seçmə, seçilmiş. – Ən zübbələrini mişo:l yiyitdi

Bir cevap yazın