ZOPIBAŞI

(Ucar)
zopıya oyununda başçı. – Zopıbaşı dəsdənin qabağında gedər

Bir cevap yazın