ZOLUBEŞDƏN

(Cəbrayıl)
saymazyana, ağayana. – Zolubeşdən uzanıfdı ojağın başında

Bir cevap yazın