zöhrə : is. [ər.]

  • astr. Günəş sisteminədaxil olan yeddi ulduzdan biri və bütüngörünən ulduzların ən parlağı; Karvanqıran,Venera
  • məc. Eşq ilahəsi (klassik poeziyada adətəngözəllik rəmzi kimi “Zöhrə ulduzu” şəklindəişlənmişdir). Şəşəəsində məhv olur ay iləgün bu gün Zöhrənin; Gör ki, nə aftabmışşol fələkin sitarəsi. Nəsimi. Müştəridir sənəZöhrə fələkdə; Gecə-gündüz övsafını deməkdə.Q.Zakir. Susun artıq! Bu Zöhrə ulduzunuseyr edin iştiyaqü həsrət ilə; Bu gözəllövhə sonra düşməz ələ. H.Cavid. Zöhrə ulduzunaməftun olmuşsan; Sürürsən üstünə öztəyyarəni. S.Vurğun.

  • Bir cevap yazın