ZODDU

I
(Gədəbəy, Qazax, Şuşa)
hirsli, acıqlı. – Nə zoddu adamsıη, heş yaraşmer boy-puxunuηa (Gədəbəy); – A bala, nə yaman zoddu danışırsaη, yoxsa elə bilirsəη sənnən qorxuram (Şuşa)
II
(Qarakilsə)
diribaş. – O, zoddu adamdı

Bir cevap yazın