ZOBALAĞ

(Lənkəran)
boyca kiçik, həm də hökmlü <adam>

Bir cevap yazın