ZİYRİY

(Borçalı)
kotanın hissəsi. – Xarazan ziyriynən ulağın arasında olor

Bir cevap yazın