ziyadələşmək : f. Artmaq, çoxalmaq,daha da artmaq, bollaşmaq. [Nadir bəy:]İnsanlar arasında ülfət ziyadələşdikcə, şübhəsiz,könüldəki təəssürat və məhəbbət də onisbətdə artmağa başlar. H.Cavid. İçərisindəyaşadığımız iyirminci əsrdə elmlərin ədədləribir dərəcədə ziyadələşmişdir ki, .. saymaqlaqurtarmaq olmaz. F.Ağazadə.


Bir cevap yazın