ZİY

(Ağbaba)
görkəm. – Onun ziyi düzələn döyü

Bir cevap yazın