ZİVMƏX’

(Qarakilsə, Naxçıvan, Şahbuz)
sürüşmək. – Maşın bı yağışdıxda gedə bilməz, zivəcəx’ (Şahbuz)

Bir cevap yazın