zivər : is. [fars.] klas. Zinət, bəzək, süs.Qəribə-qəribə zinət və zivərləri şaha göstərirdilər.M.F.Axundzadə. Yaraşdırdı məşşatələrzivəri; Bəzəndirdilər ol mələkmənzəri.M.Ə.Sabir. Neçə məktəblərimiz var, neçə cəmiyyətimiz;Zərimiz, zivərimiz, qüvvətimiz,qüdrətimiz. Ə.Nəzmi.


Bir cevap yazın