zirü zəbər : klas. bax zir-zəbər. Qəmkişvəri könlüm kimi zirü zəbər olmuş. Qövsi.[Məstəli şah:] Qaldırın Pariji yerindən, vurunyerə, bu saatda necə ki, mən bu heykəli vurubzirü zəbər edirəm. M.F.Axundzadə. Derdimki, könül zirü zəbər olmasın, oldu. S.Ə.Şirvani.


Bir cevap yazın