ZIRILIX

(Cəbrayıl, Zəngilan)
kobudluq. – Zırılığ onda çoxdan var (Zəngilan)
◊ Zırılığına salmax (Cəbrayıl) – kobudluq etmək. – Ə, zırılığına salma

Bir cevap yazın