zirəng : bax zirək. Tülkünün zirəngi ikiayağından tələyə düşər. (Ata. sözü). Aldanmaözün bir kəsə, huşyarü zirəng ol. M.Ə.Sabir.


Bir cevap yazın