zirək : sif. [fars.] Bacarıqlı, əlindən işgələn, cəld, çevik, çox diribaş. [Hacı Qara:]Yaxşı, siz istəyirsiniz ki, quşdan da zirək olubArazın o tayına səkəsiniz? M.F.Axundzadə.Bir qədər diribaş və zirək uşaqlar mollanınxəlfəsi olardılar. H.Sarabski. _ Zirək tərpənmək(tərpəşmək) – 1) tez, cəld hərəkətetmək. [Kərbəlayı Fatma xanım:] ..Ay qız,Zeynəb, tez ol, yataqları gətir, bu tərəfdənqoy… Tez ol! Bir azacıq zirək tərpəş!C.Məmmədquluzadə; 2) başqalarından tezhərəkət etmək, bir işdə başqalarını qabaqlamaq.


Bir cevap yazın