ZINĞIR-ZINĞIR

(Qax)
boş-boş, avara. – Əşi, bütün günü zınğır-zınğır qəziy

Bir cevap yazın