zingildəmək : f.

  • Zingilti səsi çıxarmaq.Buruq-buruq bacalardan çıxır tüstü, ağduman; Küçələrdə it soyuqdan zingildəyir,üşüyür. A.Səhhət. İtlərin bir neçəsi cürətlənibmağaranın içinə soxuldu. Ancaq çox çəkmədi,yenə zingildəyə-zingildəyə (z.) geri qayıtdılar.S.S.Axundov. Haf-haf gəldi, zingildədi;Quyruğunu qısıb dedi: – Sənin xallı küçüyünəm;Burnu qıllı küçüyünəm. M.Dilbazi
  • Zınqıldatmaq.

  • Bir cevap yazın