zindəganlıq : is. Həyat, dirilik, yaşayış,dolanacaq, məişət. [Xotkar:] Nə qədər ki buKoroğlunun səsi kəsilməyib, dünya üzündəzindəganlıq bizə haram olacaq. “Koroğlu”.Ölüm yeydir belə zindəganlıqdan. Q.Zakir…Komediya zindəganlığın ayinəsidir. N.Nərimanov._ Zindəganlıq etmək – yaşamaq,dolanmaq, keçinmək, gün keçirmək, həyatsürmək. Dərya dibində zindəganlıq edənheyvanat və nəbatatın çoxu bir yerə bənd olubqeyri yerə getmirlər. H.Zərdabi. İki ildən birqədər ziyadə “Əkinçi” artıq üsrət və məşəqqətilə zindəganlıq edib canını millət uğrundafəda etdi. F.Köçərli.


Bir cevap yazın