zində : sif. [fars.] klas. Diri, canlı. Sənsanma ki oldur ol, mənəm mən; Bir can içrəzindədir iki tən. Füzuli. Hər zaman zindəyəm,hər zaman gəncəm; Şahları mat edəncanlı şətrəncəm. A.Şaiq.


Bir cevap yazın