ZINC

zıncı düşməx’:
(Xanlar)
kefsizləmək. – Kəhər atın zıncı elə düşüf ki, elə bil arpa yemiyif

Bir cevap yazın