zinətlənmək : qayıd. Bəzənmək, süslənmək,özünə bəzək-düzək vermək; qəşənggeyinmək. ..Seyrəngah yaşıl otla, .. rəngliçiçəklərlə zinətlənmişdi. S.S.Axundov.


Bir cevap yazın