ZIMIRT

(Qazax)
bax zımır II. – Hələ zımırtdı zoğal, ye:ləsi döyü

Bir cevap yazın