ZİLVİX’

(Çənbərək)
bax zilviy . – Tükana gətdix’ləri parçadan aləmmədim zilvix’ də

Bir cevap yazın