ZİLLƏ

(Barana)
zirvə. – Cəhəngir dağın laf zilləsinə çıxmışdı

Bir cevap yazın