ZILIF

I
(Qarakilsə)
həyasız. – Zılıf qadındı, heş kim üzünə baxmır
II
(Şərur)
darının bir növü

Bir cevap yazın