ZILAVLAMAX

(Qarakilsə)
bax zilaflaşmax . – Aşıx zılavlanıf, müşqurmamış alçı durur

Bir cevap yazın