ZİLAFLAŞMAX

(Oğuz)
sürtülmək, sürtülüb hamarlanmaq. – Bu aşıx çox oynanıf zilaflaşıf

Bir cevap yazın