ZİBTƏRMƏX’

(Qarakilsə)
qızışmaq. – Niyə zibtərirsəη, sənnən qorxub eliyən yoxdu

Bir cevap yazın