zibəs : zərf [fars.] klas. (bəzən “ki” bağlayıcısıilə). Kifayət qədər, qədərincə. Zibəski müntəzirəm ayaq sədasından; Təsəvvüreyləyirəm, bəlkə nazlı yar gəlir. S.Ə.Şirvani.Zibəs çoxdan bəri şövqündə idim mən buhəlvanın; Dedim, yaran, nolur versən banabir payi-hürriyyət. M.Ə.Sabir.


Bir cevap yazın